Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Projekty zakończone » Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe NZOZ
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe NZOZA+A-A0

Projekt szkoleniowy „ Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe NZOZ”

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, działających w obszarze służby zdrowia. Jednym z nich jest Przychodnia Lekarska ELMED z siedzibą w Szczytnie, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzący podstawową i specjalistyczna opiekę medyczną oraz Szpital Pomocy Maltańskiej w Olsztynie udzielającym świadczeń z zakresu opieki długoterminowej wobec osób przewlekle chorych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie do sierpnia 2011r jakości świadczonych usług medycznych w ww. placówkach przez podniesienie umiejętności zawodowych ich pracowników.

Cele szczegółowe:

§ zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zachowań asertywnych

§ poprawa umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji i współpracy w zespole wśród pracowników

§ podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim i językiem migowym

§ zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy

§ nabycie umiejętności komunikacji z pacjentem i jego rodziną

§ poprawa warsztatu pracy pielęgniarek z wykorzystaniem metody superwizji

§ zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału pracowników, dzięki nabyciu przez kadrę kierowniczą wiedzy w zakresie coachingu

Pracownicy Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie, w terminie styczeń 2011r. – lipiec 2011r., wezmą udział w następujących szkoleniach:

§ asertywność

§ radzenie sobie ze stresem

§ współpraca w grupie, budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna

§ praca z pacjentem i jego rodziną

§ rozwiązywanie problemów w pielęgniarstwie metodą superwizji

§ moduł szkoleniowy dla kadry kierowniczej ze strategii zarządzania: coaching

Wartością dodaną projektu będzie podniesienie standardu świadczonych usług przez firmy, wzrost zadowolenia pacjentów i ich rodzin, co bezpośrednio przełoży się na poprawę pozytywnego postrzegania przez otoczenie, a co za tym idzie wzrost ich pozycji na rynku usług medycznych. Realizacja szkoleń i doradztwa zwiększy wiedzę i kompetencje pracowników, podniesie ich samoocenę, co przełoży się na poprawę funkcjonowania wybranych obszarów firmy i w dalszej perspektywie na wzrost konkurencyjności na rynku. Osiągnięcie rezultatów i produktów przyczyni się do realizacji celów projektu, gdyż pracownicy z firm objętych wsparciem zostaną wyposażeni w wiedzę zgodną z potrzebami firm i podnoszącą ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt realizowany był w terminie XI.2010r. – VIII.2011r.

© 2021 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY