Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Ludzie » Zarząd ZPKM
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Zarząd ZPKMA+A-A0

 

Jerzy Baehr
Prezydent

Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. Ukończył studia na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiował w Oxfordzie, Lejdzie i Trydencie. W 1992 roku obronił pracę doktorską na temat prywatyzacji. W latach 1985-1999 pracował jako wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Członek zarządu Associated European Energy Consultants – stowarzyszenia europejskich kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w zagadnieniach sektora energetycznego. W Polskim Związku Kawalerów Maltańskich od 1999 roku - Kawaler Honoru i Dewocji. W latach 2009-2013 dyrektor Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w Poznaniu. W 2012 roku wybrany Wiceprezydentem Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich.

               


Jacek Tarnowski
I Wiceprezydent

Prezes Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Warszawie od 2013, duże zasługi w utrzymaniu szpitala w Barczewie, rozwijanie projektów z PFRON, wsparcie administracyjno-logistyczno-finansowe obozu Małej Malty w Piekarach w 2016 roku. Żonaty, czworo dzieci.

 

 Maxymilian Bylicki
II Wiceprezydent

Skarbnik Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska w Warszawie od 2015, prezes Zarządu Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego od grudnia 2015, organizator kilku bardzo udanych koncertów charytatywnych w Warszawie, szef Konfraterni Mazowieckiej, zasłużony dla integracji środowiska tej Konfraterni;
Menedżer w międzynarodowych korporacjach, pianista, konsultant, żonaty, 8 dzieci.

 

Xawery hr. Konarski 
Kanclerz

Adwokat, starszy partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 90-tych odbywał staże zagraniczne w Holandii i Niemczech. Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami z zakresu prawa nowych technologii.Żonaty z Alexandrą Moors, ma troje dzieci. Członek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich od 2003 r.

 


 
Jan E. Rościszewski

Szpitalnik 

Jan Emeryk Rościszewski ur. 4 czerwca 1965 w Warszawie. Syn Marcina Rościszewskiego (1929-2002) profesora dr hab.geografii PAN i Elżbiety z Mańkowskich (1935). W okresie stanu wojennego działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom (1981-1983) oraz prowadził działalność poligraficzno – dystrybucyjną wydawnictw podziemnych. Ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1988) oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris (1990). Pracował dla międzynarodowych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych min. AXA, Azur. Od 1996 związany z Paribas, a od 1998 roku, jako prezes zarządu kierował Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., należącej do grupy BNPParibas. Równocześnie pełnił funkcję dyrektora generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce, przewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka PTE, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA, członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, członka Rady Nadzorczej BBI Developement NFI S.A.  Z dniem 14 lipca 2016 roku został powołany na stanowisko Wice Prezesa PKO Banku Polskiego S.A. Jest filistrem korporacji akademickiej Konwent! Polonia. Od 2009 roku jest Kawalerem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, zaś od grudnia 2012 roku pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, członkiem Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Domus Polonorum. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta (2010), Bene Merito MSZ (2015). Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania min. w Rzeczpospolitej, Harvard Buissnes Review. Jest żonaty z Anną z Rościszewskich i ma czworo dzieci.


Piotr Rozwadowski
Skarbnik

Piotr Rozwadowski syn Stanisława i Teresy z Wysockich, ur. 17.01.1961 w Krakowie. Członek Zakonu Maltańskiego od 2012r. Elektryk, menadżer, absolwent Politechniki Śląskiej i University of Central Lancashire. Prezes firmy Belos-PLP S.A. w Bielsku-Białej  - polskiego oddziału amerykańskiej firmy Preformed Line Products. W roku 1996 wiceminister Ministerstwa Skarbu Państwa. Żona: Agnieszka z Jaworowskich, dzieci: Stanisław, Jan, Aleksandra, Hanna. 

 

 

 Marcin Świerad
Członek Zarządu

W ZPKM od 1997r, w strukturach Wolontariatu ZPKM od 1991 r. Od 2000 roku Delegat ZPKM na terenie Śląska, w latach: 2007-2015 członek Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska, od 2010 r do nadal członek Rady Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska, wieloletni organizator pielgrzymek ZPKM do Lourdes, współorganizator wielu wydarzeń dla osób niepełnosprawnych, w tym obozów integracyjnych w Szczyrzycu, Grobnikach, pielgrzymek do Częstochowy i rekolekcji dla Wolontariuszy i członków ZPKM, współorganizator maltańskiego zaangażowania w trakcie Światowych Dni Młodzieży; 
dr medycyny, lekarz kardiolog w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, żonaty, 4 dzieci

 

Stanisław Rybicki
Członek Zarządu

Jeden z kluczowych współorganizatorów maltańskiego zaangażowania w ŚDM,zaangażowany w wiele inicjatyw Konfraterni
Małopolskiej. Za współudział w tworzeniu Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie , odznaczony w 2006 roku srebrnym medalem "Pro Merito Melitensi";
dr hab. inż., dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, żonaty, 1 dziecko

 Kazimierz Jeleński
Członek Zarządu

W ostatnich latach wielokrotnie wspierał ZPKM i Fundacje Maltańskie, w szczególności Fundacje Warszawską, doradztwem prawnym;
Partner w renomowanej polskiej kancelarii prawnej, żonaty, 3 dzieci

© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY