Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Projekt rozwoju systemu ochotniczego ratownictwa na Ukrainie
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Projekt rozwoju systemu ochotniczego ratownictwa na UkrainieA+A-A0

Projekt rozwoju systemu ochotniczego ratownictwa na Ukrainie rozpoczął się w 2015 r. Wszystkie działania realizowane są przez partnerów: Fundację Maltańska Służba Medyczna, Maltańską Służbą Ukrainy i Maltańską Służbą Pomocy Iwano-Frankiwska. Obecnie sieć drużyn ratowników obejmuje 9 miast na Ukrainie. Od samego początku jest wspierany z programu Polska Pomoc finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

W 2014 i 2015 r. zespoły ratowników i ambulanse Fundacji Maltańskiej Służby Medycznej wzięły udział w ewakuacji 120 osób rannych w czasie starć na Ukrainie. W tych dramatycznych dniach z całą ostrością zobaczyliśmy słabość ukraińskiego systemu ratownictwa. Narodziła się idea wspólnego działania na rzecz rozwoju ratownictwa ochotniczego na Ukrainie w oparciu
o doświadczenie Maltańskiej Służby Medycznej. Idea została przekuta w plan, a następnie w konkretne działania. W kwietniu 2015 r. rozpoczął się projekt budowy ochotniczego ratownictwa na Ukrainie. Całość nie byłaby możliwa bez wsparcia programu Polska Pomoc, finansowanego prze MSZ RP.

Projekt opiera się na trzech filarach: szkoleniu, wyposażeniu i doskonaleniu się we współdziałaniu. Jak do tej pory projekt objął prowadzone przez trenerów z Polski, wspieranych przez instruktorów z Ukrainy kursy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Kijowie, Iwano-Frankiwsku, Lwowie, Zaporożu i Dniepropietrowsku oraz kursy certyfikacyjne kwalifikowanej pierwszej pomocy w Polsce. Odbyły się też warsztaty liderów, szkolenia master class, warsztaty kompetencji trenerskich.
Od 2016 r. prowadzone są szkolenia podstawowej pierwszej pomocy prowadzone samodzielnie przez trenerów z Ukrainy. Łącznie odbyło się ponad 180 dni szkoleń i warsztatów.

W projekcie został kupiony i dostarczony na Ukrainę specjalistyczny sprzęt szkoleniowy i ratowniczy. W ciągu trzech lat zostało przekazanych m.in. 114 kompletów mundurowych w tym kaski i latarki czołowe, 57 fantomów, w tym 8 zaawansowanych
z możliwością podłączenia do komputera, 4 AED i 8 AED ćwiczebnych, 31 dużych i 25 małych plecków ratowniczych, 21 desek ortopedycznych i zestawów szyn Kramera, 37 radiotelefonów, stacja retransmisyjna, przyczepka ratownicza oraz 5 namiotów logistycznych wyposażonych mi. n. w agregaty prądotwórcze, oświetlenie i łóżka polowe. Dodatkowo zakupione zostały zestawy do pozoracji, dodatkowe butle tlenowe i inne wyposażenie. Razem na Ukrainę zostało dostarczonych łącznie 2508 kg sprzętu.

 

Od początku projektu kładziony jest nacisk zarówno na rozwój indywidualnych kompetencji ratowniczych jak i na umiejętności współdziałania w większych zespołach. Organizowane są ćwiczenia terenowe, w 2016 r. grupa 39 ratowników maltańskich
z Ukrainy wzięła udział w zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Organizowane są też manewry ratowników. Dla ratowników-wolontariuszy manewry są okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w realistycznie przygotowanych pozoracjach, zbliżonych do realnych zdarzeń. Są też okazją do spotkania ratowników z innych miast Ukrainy
i Polski, do wymiany doświadczeń, integracji i wzmacniania partnerstwa. Jak do tej pory odbyły się trzy edycje manewrów: Iwano-Frankiwsk 2015 r., Berehowe 2016, Kamieniec Podolski 2017. Wzięli w nich udział ratownicy z Ukrainy, Polski, Niemiec (2015) i Węgier (2016). Po każdych manewrach najlepsze drużyny z Ukrainy zapraszane są na Manewry Maltańsko-Strażackie organizowane przez Kęcki oddział Maltańskiej Służby Medycznej.

Nowym rozdziałem projektu jest wprowadzenie nauczania pierwszej pomocy w szkołach. W 2017 r. zostali przeszkoleni
i wyposażeni w sprzęt treningowy nauczyciele z pięciu szkół z Iwano-Frankiwsku. W założeniu jest to działanie pilotażowe,
a naszą ambicją jest upowszechnienie praktycznych zajęć nt. pierwszej pomocy w szkołach na Ukrainie.

W pierwszych latach pracy, dzięki staraniom trenerów, koordynatorów i dziesiątków wolontariuszy zostały utworzone
i wyposażone oddziały ratowników maltańskich w 10 miastach. Drużyny ratowników w strukturze projektu w 2017 r: Berehowe (1), Dniepropietrowsk (w trakcie organizacji), Fastów (1), Iwano-Frankiwsk (5), Jużno-Ukraińsk (2), Kamieniec Podolski (1), Lwów (4), Mariupol (2), Zaporoże (2). W dodatkowo latach 2015-2016 w projekcie funkcjonowały 3 drużyny z Kijowa, które od 2017 r. funkcjonują samodzielnie. Obecnie z projektem współpracują inne organizacje i grupy obywatelskie m.in. Caritas Zaporoża, t-helpers ze Lwowa, Szerszenie z Jużno-Ukraińska oraz inne grupy nieformalne.

Obecnie ochotnicy ratownicy działają w swoich miastach. Prowadzą zabezpieczenia imprez sportowych, kulturalnych, społecznych i religijnych. Towarzyszą pątnikom w czasie pielgrzymek. Prowadzą szkolenia i pokazy pierwszej pomocy.
Są gotowi do działania w przypadku sytuacji kryzysowej.

 

 

Relacja z manewrów w Kamieńcu Podolskim

https://fmsm.pl/1-09-2017-3-09-2017-iii-maltanskie-manewry-ratownikow-ukraina-2017/

Relacja ze spotkania w Ambasadzie RP w Kijowie

http://zakonmaltanski.pl/news/view/786-spotkanie_w_ambasadzie_rp_w_kijowie

 

Więcej informacji o projekcie:

michal.rzysko@zakonmaltanski.pl

© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY