Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  aktualności » Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Fatimy
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

AktualnościA+A-A0

2018-05-15

Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Fatimy

Rok 2018 oznacza 42 lata służby portugalskiego korpusu wolontariuszy Zakonu Maltańskiego pielgrzymom podróżującym pieszo w kierunku sanktuarium w Fatimie w Portugalii. W tym roku pielgrzymka rozpoczęła się 6 maja i zakończyła się 12 maja.

Pomoc świadczona jest w różnych miejscach na trasie, gdzie pielgrzymi mogą odpoczywać, dostać wodę i jedzenie, oraz otrzymać pomoc medyczną i duchową. Osoby potrzebujące dalszej pomocy są kierowane do apteki mobilnej, w której lekarze zapewniają wsparcie medyczne.

Podczas całej pielgrzymki na trasie znajduje się około 200 wolontariuszy, w tym 8 lekarzy, 50 pielęgniarek i 60 ratowników.

Rocznie około 6 tysiącom pielgrzymów udzielane jest wsparcie i leczenie. W sumie od czasu pierwszej pielgrzymki zorganizowanej przez Ochotniczy Korpus Portugalskiego Związku Zakonu Maltańskiego w 1976 roku, prawie 200 000 osób została udzielona pomoc. Przygotowanie do programu pomocy, w tym szkolenie z pierwszej pomocy dla nowych wolontariuszy, rozpoczyna się siedem miesięcy wcześniej.


2018 marks 42 years of service of the Order of Malta’s Portuguese volunteer Corps to the pilgrims travelling on foot towards the Shrine of Fatima, in Portugal. This year the pilgrimage started on 6 May and will finish on 12 May.

The assistance service is provided in various locations along the route, where pilgrims can rest, have some water and food, and receive medical and spiritual assistance. Those in need of further assistance are referred to a mobile pharmacy where doctors provide medical support.

Throughout the pilgrimage, some 200 volunteers are deployed along the route, including 8 doctors, 50 nurses and 60 rescue experts.

Annually some 6,000 pilgrims are assisted and treated. Overall, since the very first pilgrimage organized by the Volunteer Corps of the Portuguese association of the Order of Malta in 1976, nearly 200,000 people have been treated. The preparation for the assistance programme, including first-aid training for new volunteers, starts seven months earlier.

« powrót
© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY