Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Projekty zakończone » Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracyA+A-A0

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

"Każdy niepełnosprawny jest dla nas niepowtarzalną osobą 
wraz z jego otoczeniem, możliwościami i ograniczeniami."

Od stycznia 2009 roku do końca lutego 2014 roku Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA realizowała trzy kolejne edycje ogólnopolskiego projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy". Projekt był realizowany w ramach 1. Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.

Liderem projektu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami Fundacji w realizacji projektu były Caritas Polska, Fundacja Aktywnej rehabilitacji i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy, a przez to przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Pomagała w tym bardzo dokładna diagnoza potrzeb i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór odpowiednich form wsparcia.

Udział w projekcie wzięły osoby z terenu całego kraju. W projekcie przewidziano również wsparcie dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością, po to, aby osobom z ich najbliższego otoczenia też pomóc w odnalezieniu się w nieraz trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu podjęliśmy wiele działań służących aktywizacji społecznej i zawodowej. Wynikiem pracy z psychologiem i doradcą zawodowym były Indywidualne Plany Działania przygotowane dla każdego uczestnika projektu.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dały uczestnikom narzędzia do poruszania się po współczesnym rynku pracy. Dzięki zajęciom z psychologiem beneficjenci odkrywali swoje mocne i słabe strony, poznali sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem. Na zajęciach z doradcą zawodowym można było nauczyć się jak pisać CV i list motywacyjny, dowiedzieć się, gdzie szukać pracy i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Blok prawny dał wiedzę m.in. o pozycji osób z niepełnosprawnością w ustawodawstwie krajowym.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy odbywały się w formie stacjonarnej (realizowane w Ośrodkach Pomocy) oraz wyjazdowej (zajęcia równolegle prowadzone dla rodziców i opiekunów).

Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność i podwyższyć kwalifikacje zawodowe uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe o różnorodnej tematyce np.: telemarketing, profesjonalny wizerunek, obsługa komputera. Ponadto, indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe, zakupione w firmach zewnętrznych, przygotowywały do pracy w konkretnych zawodach, np.: grafik komputerowy, pracownik kadrowo-płacowy, telemarketer, archiwista, wykonawca rękodzieła artystycznego, manicurzystka. Możliwość sprawdzenia w praktyce nabytych umiejętności i swojej gotowości do podjęcia pracy dały staże zawodowe, 3 miesięczne praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Dodatkowo wprowadzoną formą w trzeciej edycji projektu były Indywidualne Zajęcia Praktyczne u pracodawcy.

Beneficjentom pomogliśmy w kontynuacji nauki, poprzez opłatę czesnego lub zakup podręczników i pomocy naukowych. Części osób został też zakupiony specjalistyczny sprzęt komputerowy lub rehabilitacyjny, który umożliwił uczestnictwo w zajęciach i podjęcie działań aktywizujących społecznie i zawodowo. Ponadto nasi beneficjenci korzystali z indywidualnych konsultacji prawnika, specjalisty ds. sprzętu, lekarzy, logopedy i innych specjalistów.

Do projektu w kolejnych edycjach zostało łącznie przyjętych 1770 beneficjentów, osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężeniem. Każda z tych osób to inna historia życiowa, to inne doświadczenie zawodowe i co za tym idzie, inne wsparcie udzielone w projekcie.

Niektórzy nasi podopieczni zaczynali swoją aktywizację zawodową od początku, dzięki udziałowi w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy uczyli się pisać CV, szukać ofert w Internecie i rozpoznawać swoje mocne i słabe strony. Część osób uzyskała umiejętność obsługi komputera. Inne osoby wspieraliśmy w kontynuacji przerwanej kiedyś lub samodzielnie rozpoczętej drogi zawodowej. Beneficjentów kierowaliśmy na indywidualnie dobrane staże i szkolenia zawodowe; wśród nich były osoby, które nauczyły się specjalistycznych programów informatycznych, księgowości, pracy biurowej, telemarketingu, rękodzieła artystycznego.

Niektórzy Beneficjenci bardzo szybko się z nami rozstali, ponieważ ... podjęli zatrudnienie. Wśród nich są: prawnik, pracownik ochrony, pracownik działu poligrafii, operator danych, referent ds. monitoringu prasy, informatyk. Łącznie dzięki udziałowi w projekcie pracę podjęło ok. 220 osób.

Dzięki udziałowi w projekcie osoby niepełnosprawne znalazły przyjazną dłoń i pomoc, zarówno w poruszaniu się na trudnym rynku pracy, jak i w rozwijaniu własnej osobowości.

Zgłoś się do projektu - ankieta zgłoszeniowa

http://pomocmaltanska.pl/artykul/60_ankieta_zgloszeniowa 

stara strona projektu 

(Strona była aktualizowana do dnia 1 kwietnia 2012. Wszystkie informacje z działalności projektu będą pokazywane w zakładce oraz na stronie głównej)


© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY