Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Działalność » Szpital Barczewo » Zasady odpłatności
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 





Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

Zasady odpłatnościA+A-A0

Zasady odpłatności

Zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. z 1998, Nr 166 poz. 1265) pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub pielęgnacyjno – opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej, która wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Odpłatność można regulować na dwa sposoby:

  • - zakład może wystąpić do płatnika /ZUS, KRUS/ o regulowanie kosztów pobytu pacjenta – świadczenie przychodzi do zakładu i rodzina może dokonać stosownego rozliczenia
  • - opiekun może przyjąć na siebie zobowiązanie wobec zakładu o pokrywaniu kosztów pobytu pacjenta w zakładzie i regulować je osobiście lub przelewem na konto.

W obu przypadkach zakład ma obowiązek poinformować płatnika o pobycie pacjenta w placówce, ponieważ ZUS oraz KRUS zawiesza na czas pobytu dodatek pielęgnacyjny osobom przebywającym w tego typu placówkach.
Opłata ulega zmianie po każdorazowej waloryzacji dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

© 2024 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY